неделя, 25 март 2012 г.

There Be DragonsПо пътя към Светите земи или как е изглеждал той според Пътешествията на сър Джон Мандевил ок. средата на XIV в....И след това хората минават през островите на Колос и Ланго, които някога владеел Хипократ. Някои казват, че на острова на Ланго още живее дъщерята на Хипократ, в образ и подобие на голям дракон, дълъг 100 фатома, както говорят, макар че аз самият не съм го виждал. Онези от островите я наричат Господарката на земята. (Според тях) тя живеела в един стар замък, (затворена) в една пещера, и се показвала два или три пъти годишно, но не причинявала никаква вреда на хората, стига те да не (се опитват да) й увреждат. Тя била превърната и преобразена по такъв начин от една истинска дама в образа на страшен дракон от една богиня, която се наричала Диана. Хората говорят, че тя ще продължи да бъде под формата на дракон, докато дойде времето, в което ще се появи рицар, който ще бъде толкова смел, че да дръзне да се приближи до нея и да я целуне в устата; и тогава тя ще се превъплъти отново в собствения си образ и ще бъде отново истинска жена, но няма да живее дълго след това.

Не беше минало дълго време, откакто един родоски рицар, който бил смел и ловък с оръжието, дал дума, че той щял да я целуне. Но щом поел на път натам, отишъл в замъка и влязъл в пещерата, драконът вдигнал главата си към него. И когато го видял в този си толкова ужасяващ и отвратителен образ, рицарят веднага се обърнал и побягнал. А драконът (полетял след него и) го сграбчил и го отнесъл на една скала, където го проклел и го хвърлил от скалата в морето. Така били погубени и рицаря, и неговия кон.

И също веднъж един младеж, който не знаел за дракона, слязъл на брега на Ланго от един кораб и се разхождал из острова, докато не стигнал до замъка и не влязъл в пещерата. Той вървял толкова дълго, че (накрая) открил зала, в която видял една дама, която решела косите си и се гледала в едно огледало, а около нея било пълно със съкровища. Младежът помислил, че тя била обикновена жена, която живеела тук, за да прелъстява мъжете. И той изчакал (безмълвно), докато тя не забелязала сянката му в огледалото. (Тогава) тя се обърнала и го попитала какво иска? А той й отвърнал, че искал да бъде нейн мъж или възлюбен. Тогава тя го попитала дали е рицар? Той й отговорил отрицателно. Тогава тя му казала, че той не може да бъде нейн мъж, но му заръчала да отиде при приятелите си, те да го направят рицар, след което да се върне отново при нея на сутринта и да я целуне по устата без страх: "Тъй като аз няма да ти причиня нищо лошо, дори и да ме видиш в образа на дракон; дори и да ме видиш ужасна и отвратителна, знай, че това е магия, тъй като аз без съмнение не съм различна от това, което виждаш сега, една обикновена жена, и значи няма от какво да се страхуваш. И ако ме целунеш, ти ще имаш това съкровище и ще бъдеш мой господар, а също и господар на целия този остров."

Така той се разделил с нея, отишъл при спътниците си, те склонили да го направят рицар и на сутринта се върнал обратно, за да целуне дамата. Но щом я видял да излиза от пещерата във формата на грозен дракон, напълно ужасен и отвратителен, той изпитал толкова силна уплаха, че побягнал обратно към кораба, а тя (първоначално) го последвала. Но щом видяла, че той не се връщал обратно, тя заплакала така, сякаш изпитвала най-горчива тъга и се върнала обратно в нейната пещера. А рицарят веднага умрял. И оттогава нито един рицар не можел да я види, но (вместо това) умирал на място. Но ако някой рицар (все пак) дойде и е достатъчно смел, за да я целуне, той няма да умре, а ще върне дамата в нейния истински образ и форма и ще стане господар на всички гореспоменати земи и острови.

И от там хората отиват на остров Родос, който владеят и управляват хоспиталиерите, които някога го отнели от Императора. А той бил наречен Колос и турците още го наричат така. И св. Павел в своите Послания пише за хората от този остров "Към Колосяните". Този остров е на 800 мили от Константинопол.

3 коментара:

  1. Diodorus Siculus, Library of History 5. 58. 4 (trans. Oldfather) (Greek historian C1st B.C.) :
    "When the land of Rhodes brought forth huge Serpents, it came to pass that the Serpents caused the death of many of the natives; consequently the survivors dispatched men to Delos to inquire of the god how they might rid themselves of the evil. And Apollon commanded them to receive Phorbas [of Thessalia] and his companions and to colonize together with them the island of Rhodes . . . and the Rhodians summoned him as the oracle had commanded and gave him a share in the land. And Phorbas destroyed the Serpents, and after he had freed the island of its fear he made his home in Rhodes."

    Pseudo-Hyginus, Astronomica 2. 14 (trans. Grant) (Roman mythographer C2nd A.D.) :
    "Polyzelus the Rhodian [Greek historian, uncertain date], however, points out that this [the constellation Ophiuchus] is Phorbas, who was of great assistance to the Rhodians. The citizens called their island, overrun by a great number of snakes, Ophiussa. In this multitude of beasts was a snake of immense size, which had killed many of them; and when the deserted land began finally to lack men, Phorbas, son of Triopas by Hiscilla, Myrmidon’s daughter, when carried there by a storm, killed all the beasts, as well as that huge snake. Since he was especially favored by Apollo, he was put among the constellations, shown killing the snake for the sake of praise and commemoration. And so the Rhodians, as often as they go with their fleet rather far from their shores, make offerings first for the coming of Phorbas, that such a happening of unexpected valor should befall the citizens as the opportunity for glory which brought Phorbas, unconscious of future praise, to the stars."

    ОтговорИзтриване